Är kärnkraft lösningen på dagens miljöproblem?

Ett av dem största världsomfattande problem som mänskligheten går till möte är klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Ett av de viktigaste nyckelorden i en så kallad lösning av detta problem går under benämningen Hållbart. Vi behöver leva i ett hållbart samhälle som baserar sig på ett hållbart levnadssätt. En viktig omställning som vi behöver göra är att vi måste börja basera vår el på förnyelsebar energi och sluta att vara beroende av olika råvaror som till exempel kol och uran.


I dagens Sverige står kärnkraften för 50 % av Sveriges elproduktion, det vill säga att ett land i västvärlden vars ekonomi är i balans gentemot andra länder har en elproduktion som grundas till 50 % på en ickeförnybar energikälla. Jag förstår mig inte på den svenska regeringens resonemang då man säger att man ska göra en utbyggnad av den kärnkraften för att vi ska kunna exportera elen till andra länder som exempelvis Tyskland & Polen.

Tror den svenska regeringen att det svenska folket vill och är beredda på att Sverige ska bli ett kärnkraftsbistånd för resten av Europa?

Det tror inte jag. År 1980 var det en nationell folkomröstning i Sverige och frågan man röstade om var ju just Kärnkraftfrågan. Och redan då såg man att ett enormt motstånd mot kärnkraft, och detta motstånd har hållit i sig ändå fram till våra dagar 2011.

Så sent som för mindre än två år sedan gjorde Synovate/Termo en undersökning på uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen och frågan man ställde 1000 svenskar var vad dem tycker att Sverige borde göra för klimatinvesteringar för 20 miljarder framöver. Resultatet man fick var att en sådan stor majoritet som 63 % ville att man skulle lägga hela budgeten på att utveckla och bygga förnybara energier källor som t.ex. solenergi, vindkraft, vattenkraft och vågenergi. Kärnkraft fick ett betydligt mindre stöd, så lite som 15 % ville att vi skulle prioritera att upprätthålla de gamla kärnkraftverken.

Man kan beskriva kortfattat att ett kärnkraftverk fungerar på så sätt att man bildas! kemisk energi genom att göra kärnklyvning på uran. Uran är ett radioaktivt ämne, de svenska bergen och de svenska slätterna har en hög grad uranhalt och goda tillgångar till uran, detta är framför allt i området kring Vättern och uppåt landet. Dessvärre så påverkar uranbrytningen naturen och människan negativt på många olika områden, och det är därför  Sverige istället väljer att importera uran från andra länder som är rika på uranmalm som t.ex. Kanada, Ryssland, Nambia & Australien.

När man bryter uranmalmen frigörs stora mängdes! radioaktivt damm och gaser som t.ex. radon, andas man in radon finns det stora chanser att man få cancer och andra lungsjukdomar, detta är mycket förekommande bland gruvarbetare som jobbar med brytningen. Dammet far ofta ner i olika vattendrag vilket innebär att det radioaktiva materialet dödar olika växt och fiskarter, också missbildningar förekommer. När det radioaktiva dammet och ämnena kommer ner i våra dammar och vattendrag så är det farliga radioaktiva ämnet ute i våra ekosystem och det ramponerar naturen.

Att Sverige inte bryter uran här i Sverige kan ofta ses som mycket ansvarfullt och att man gynnar andra länder genom export och import. Men i mina ögon, är det mycket själviskt och mycket oansvarigt. Att Sverige lägger över bieffekterna av vår energitillverkning på andra länder är avskyvärt. Varje år exporterar Sverige 1500 ton uran från andra länder, och 70 % av uranen bryts närområden där urbefolkningen i landet bor. Man har gjort forskningar ibland invånare som bor in om en viss radie kring urangruvorna och då är det bevisat att cancer och andra sjukdomar som man får av radioaktiva avfall förekommer oftare än vad det gör på andra ställen i världen. Detta är inget annat än skamligt för Sveriges del, vi får kärnkraften och lyxen medan andra få ta konsekvenserna.

Efter tillverkningen av den kemiska energin har man fått över en massa med giftiga ämnen samt stora mängder radioaktivt avfall som är mycket farligt. Detta avfall måste man förvara säkert någonstans, förr förvarade man det i lagerutrymmen men det insåg man snabbt för mycket ointelligent och idag förvarar man istället kärnavfallet i bergsgrunden, vattenbassänger och i tunnlar under havsytan. Det radioaktiva kärnkraftsavfall som man sätter ner i bergrunden måste hållas isolerad från alla levande organismer i 100 000 år efter sin användning. Det är svårt att sätta sig in i hur lång tid 100 000 år egentligen är, men tänk att för ”bara” 2011 år sedan började vi vår tidsräkning. Och idag är det 100 000 år sedan våra afrikanska förfäder började sin utvandring från Afrika med riktning mot Europa.

Men frågan man kan ställa sig är kärnkraft bra överhuvudtagen? Finns det inga fördelar med den?

Jo, det finns faktiskt en del bra saker med kärnkraft och det är det faktumet att det är en bra energikälla på så sätt att den inte är beroende av något väderförhållande, själva tillverkningen av el är helt utsläppsfri från koldioxid och andra växthusgaser om man jämför med exempelvis kolkraften. Och JA det är ju jättebra att el tillverkningen inte släpper ut några växthusgaser som bidrar till en global uppvärmning. Men å andra sidan är det ju så som jag nämnde innan att varje år importera Sverige 1500 ton uran från alla möjliga länder runt om i världen. Och sättet som man transporterar uranet till Sverige är att man transporterar det först med lastbil till hamnen och sedan med lastfartyg över världshaven. Och dessa transportfordon som kör uranmalmen drivs i allra största grad på av olika fossila bränslen som t.ex. olja.


De fossila bränslen som vi använder idag bildades för ungefär 500 miljoner år sedan och idag använder vi upp de snabbare än jorden hinner producera nytt. Detta kommer leda till att priser på olja, kol och naturgaser kommer att skjuta i höjden inom en snabb framtid. Och det är därför vi måste börja avvänja oss från att vara beroende av olika grundämnen och fossila bränslen NU! För annars kommer vår ekonomi och natur att sättas i kris inom en snar framtid!

Sverige har en av Europas högsta antal arbetslöshet bland unga, 1 av 4 ungdomar saknar jobb idag och om man gör en utbyggnad av den svenska kärnkraften så bildas det arbetsmöjligheter både hos unga men också hos äldre. Argumentet om att kärnkraft skapar jobb är ett välanvänt argument som många kärnkraftssympatisörer tar användning av i olika debatter och artiklar. Men det som hamnar i skymundan det är det faktumet att även utbyggnad av förnyelsebara energikällor skapar också jobb möjligheter. Om man enligt Svensk vindenergi gör en rejäl utbyggnad av vindkraften så skapar man 12 000 jobb möjligheter. Och det är en 500 procentig ökning på jobb än vad det finns inom vindkraftsbranchen idag.  

Sverige har bland dem bästa möjligheterna är världen att bygga förnybart, vi är ett stor glesbefolkat land med redan utbyggd vattenkraft som ger oss mer el per person än genomsnittet i EU. Vi har fantastiska möjligheter att med bioenergi och vågkraft för vi är ett land med massa av biomassa och redan utbyggd vattenkraft. Vi har bland dem bästa förutsättningarna i världen att bygga förnybart, OM vi då bygger tio nya kärnkraftverk som regeringen vill, hur i sjutton ska vi då kunna ha några åsikter om andra länder med sämre säkerhetskrav bestämmer sig för att dem också vill bygga kärnkraft. Tänk om alla länder i världen byggde lika mycket kärnkraft som Sverige gör, tänk på all det kärnavfall och radioaktiva avfall som skulle finnas i omlopp i världen. Det ÄR en stor risk att välja kärnkraft som energikälla istället för förnyelsebara energikällor.


Jag vill avslutade denna text med att påpeka en sak. Jag uppmanar att vi ska lämna det gamla tänker om kärnkraft och kärnenergi och istället gå in i det 2000-tal som vi faktiskt lever i. Satsa på förnyelsebar energi och börja ta ansvar för kommande generationer!

 

Skriven av Kasper Wahnström

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback